De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Vakkenpakketten

KLAS 2

Profielkeuze

Aan het eind van het derde leerjaar kiezen leerlingen voor een bepaald profiel met daaraan verbonden een vast vakkenpakket waarin ze eindexamen zullen doen. De leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

 • economie
 • techniek
 • zorg en welzijn
 • groen

 

Vakkenpakket
Aan het eind van leerjaar twee maken de leerlingen reeds een aantal keuzes. De leerlingen mogen één vak laten vallen. Daarnaast moet er gekozen worden tussen media en tekenen. Een selectie kan deel uitmaken van de toewijzing van een van deze vakken.
De vakken Frans en drama worden alleen in leerjaar 1 en 2 aangeboden.

KLAS 3

Profielkeuze

Aan het eind van het derde leerjaar kiezen leerlingen voor een bepaald profiel met daaraan verbonden een vast vakkenpakket waarin ze eindexamen zullen doen. De leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

 • economie
 • techniek
 • zorg en welzijn en
 • landbouw (de groene sector)

                                         

Vakkenpakket


De leerlingen kiezen een eindexamenpakket van minimaal 6 of 7 vakken. Engels en Nederlands zijn daarbij verplichte vakken en elk profiel kent ook verplichte vakken. Daarnaast hebben alle leerlingen in leerjaar 4 het schoolexamenvak Maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Een zevende vak mag alleen gekozen worden als de leerling op 1 april voor het gekozen vakkenpakket een gemiddelde heeft van een 6,8 en het 7e vak op een voldoende staat. Daarnaast moet de keuze passen binnen het rooster en moet er voldoende plek zijn. Er passen maximaal 30 leerlingen in een cluster.

 

Wanneer het 7e vak bij een leerling wordt afgewezen vanwege de 6,8 regel, wordt tijdens de overgangsvergadering de toewijzing van dit 7e vak nogmaals besproken. Een leerling kan dan alsnog in aanmerking komen voor een 7e vak wanneer voldaan wordt aan de volgende eisen:

 

 • leerling staat bij overgang voor de examenvakken gemiddeld een 6,8
 • het gewenste 7e vak staat op een voldoende
 • een meerderheid van de lesgevende docenten van de eindexamenvakken is van mening dat de leerling een 7e vak in het examenjaar aankan
 • er is nog plek bij het gekozen 7e vak
 • het is rooster technisch mogelijk

Ter voorbereiding op hun keuze, gaan de leerlingen op stage waarin ze kennis kunnen maken met een beroep waar hun interesse naar uit gaat. De leerlingen worden in het keuzeproces begeleid door hun persoonlijk mentor en de decaan. In het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) gaan de derdejaars op stage en ondernemen zij andere activiteiten, waaronder het bezoeken van een open dag en de MBO markt, om een duidelijker beeld te krijgen van welke richting zij in willen gaan. Verschillende LOB opdrachten worden met behulp van de methode Qompas verwerkt.


KLAS 4

Vervolgopleiding keuze

Aan het einde van het vierde leerjaar doen de leerlingen eindexamen in het door hen gekozen eindexamenpakket. Na geslaagd te zijn, kunnen de leerlingen doorstromen naar het MBO of, indien zij voldoen aan alle vereisten, naar de havo.

                                                                              

Keuzeproces
De leerlingen zijn al vanaf het tweede leerjaar bezig in het keuzeproces voor een vervolgopleiding. Dit gebeurt in het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) met behulp van de lesmethode Qompas. Zo hebben de leerlingen in leerjaar drie een beroep oriënterende stage gedaan en in leerjaar vier een maatschappelijke stage en hebben zij verschillende open dagen bezocht en andere activiteiten ondernomen om hun keuze voor een vervolgopleiding duidelijk te krijgen.

 

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube