De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Schoolplan

Via de link onder vindt u het schoolplan van De Hartenlust. Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin wij aangeven waar de school met betrekking tot het onderwerp staat, welke ontwikkeling de school wil maken en wat ervoor nodig is om het doel te bereiken of wat de aandachtspunten zijn. Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan en het kwaliteitsbeleid van Dunamare Onderwijsgroep waaronder De Hartenlust valt. Dit schoolplan geeft aan het bestuur, personeel, leerlingen en ouders duidelijkheid over de ambitie van De Hartenlust en de wijze waarop hij deze gaat realiseren. Het schoolplan vormt hiermee de basis waarop de andere (beleids-)documenten worden afgestemd, waaronder het jaarplan, de sectieplannen, het scholingsplan en het ondersteuningsprofiel van de school.
Voor het pdf-bestand klikt u hier.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube