De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De schoolkosten, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage, zijn:

Voor het 1e leerjaar  € 238,00. Dat is inclusief de kosten voor de introductieweek.
Voor het 2e leerjaar € 392,00. Dat is inclusief de kosten voor de werkweek Texel.
Voor het 3e leerjaar € 382,00. Dat is inclusief de kosten voor de werkweek Twente.
Voor het 4e leerjaar € 197,00. Dat is inclusief de kosten voor de examenactiviteiten.

Onder voorbehoud: de leerlingen met tekenen in het vakkenpakket hebben een tekenkamp in Groet. De kosten hiervoor bedragen  €200,00.

De schoolkosten zijn inclusief een vrijwillige bijdrage van €120,00 in de algemene kosten voor uitgaven, die niet, of in onvoldoende mate, worden gesubsidieerd. Deze bijdrage wordt aangewend voor extra activiteiten t.b.v. de leerlingen.

Jaarlijks, vóór de zomervakantie, krijgt u een gespecificeerde rekening toegestuurd voor het komende schooljaar.

Tegemoetkoming schoolkosten

Afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling kunnen ouders/verzorgers een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten.

Hebt u schoolgaande kinderen, een minimuminkomen en bent u woonachtig in Haarlem, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor onvermijdbare schoolkosten. Dit zijn kosten voor bijv. pennen, schriften, tekenmaterialen, een schoolreisje of culturele activiteiten door de school georganiseerd.

U vraagt de tegemoetkoming schriftelijk aan. Per kind kunt u per schooljaar maximaal één keer € 100 of € 200 tegemoetkoming ontvangen. De tegemoetkoming schoolkosten kunt u per kind één keer per schooljaar aanvragen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan het telefoonnummer 023 511 4200 is.

Klik voor meer informatie op: www.ib-groep.nl.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube