De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Examenreglement en PTA

Het eindexamen vindt plaats in het vierde jaar en bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen en
  • het centraal schriftelijk examen.

Het cijfer dat in de derde klas voor examenonderdelen is behaald, telt mee bij het bepalen van het schoolexamencijfer. Daarnaast is het maken van een profielwerkstuk een verplicht onderdeel van het schoolexamen.

Programma van toetsing en afsluiting

De schoolexamenonderdelen staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze brochure ontvangen de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar in het begin van het schooljaar. Die brochure is ook in het downloadcentrum terug te vinden.

In het PTA voor leerjaar 3 en 4 staan de schoolexamens die in het desbetreffende schooljaar zullen worden afgenomen. Per vak staan in het PTA alle toetsen vermeld, alsook:

  • op welke leerstof de toets betrekking heeft,
  • wat de duur van de toets is,
  • wat de wijze is waarop de toets wordt afgenomen,
  • hoe zwaar de toets meetelt en
  • of de toets herkanst kan worden.

Examenwijzer & PTA leerjaar 3

Examenreglement

 

 

Het (school)examenreglement van De Hartenlust vindt zijn grondslag in overeenstemming met de voorschriften van het inrichtingsbesluit mavo/vbo, de regeling leerwegen mavo/vbo, het staatsblad 337 uit 1998 en het examenbesluit VO.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube